Onlineprivacyverklaring

Inwerkingtreding vanaf: Augustus 2018


Inleiding

W. L. Gore & Associates, Inc. is een wereldwijd opererende onderneming met een breed aanbod aan diensten en producten voor consumenten, klanten, verkopers en leveranciers. We erkennen het belang van privacybescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die we verzamelen. Daarom verklaren graag we hoe we omgaan met de persoonlijke informatie van onze websitegebruikers, klanten, verkopers en leveranciers. We raden u aan om deze Gore EU onlineprivacyverklaring (“EU Privacy Notice”) zorgvuldig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u kunt hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Omvang

Deze Gore EU-privacyverklaring beschrijft hoe W. L. Gore & Associates, Inc. en zijn gelieerde en dochterondernemingen (samen “Gore”, “we”, “wij”, “ons”) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken die onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming vallen. In deze EU-privacyverklaring gebruiken we de term "EU-gegevensbeschermingswetgeving" om de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, de e-privacyrichtlijn en de bijbehorende nationale wetgeving samen te vatten. Het begrip "persoonlijke informatie" (soms "persoonsgegevens" genoemd) verwijst naar informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Deze EU-privacyverklaring heeft betrekking op onze omgang met persoonlijke informatie over gebruikers van onze websites, inclusief bijbehorende pagina’s en onlinediensten, waarvoor deze EU-privacyverklaring (de "sites") geldt, en op persoonlijke informatie over onze voormalige, huidige en toekomstige klanten en anderen met wie we zaken doen, inclusief onze leveranciers, partners en dienstverleners, gebruikers van onze producten, en anderen die met ons in contact treden met betrekking tot onze producten of diensten of op andere wijze met ons communiceren. Deze geldt niet voor de persoonlijke gegevens die wij verzamelen van onze werknemers, medewerkers of sollicitanten. Tenzij anders aangegeven is W. L. Gore & Associates, Inc. de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie en waar de verwerking van persoonlijke informatie door andere Gore-entiteiten waarmee u communiceert wordt uitgevoerd, zijn zij samen met W. L. Gore & Associaties, Inc. verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonlijke informatie. Zie de "Contact" sectie hieronder voor een lijst van affiliate verwerkingsverantwoordelijken en hun locaties en voor informatie over hoe contact op te nemen met Gore of uw rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

pagina’s

Deze EU-privacyverklaring regelt niet de verzameling, het gebruik of de bekendmaking van gegevens door derden via andere websites. Raadpleeg in deze gevallen het privacybeleid van deze derden.

Informatie die we verzamelen

We kunnen persoonlijke gegevens direct van u verzamelen, bijvoorbeeld als u zich registreert voor nieuws en informatie, online contact met ons opneemt of formulieren indient via de sites. We kunnen ook persoonlijke informatie van derden en op automatische wijze door het gebruik van de sites verzamelen.

Direct verzamelde informatie

We verzamelen informatie die u ons op de website ter beschikking stelt, zoals:

 • Registratie, abonnementen en formulieren. Veel van onze websites en andere informatie die beschikbaar is op onze websites zijn zonder registratie vooraf toegankelijk. Om gebruik te kunnen maken van sommige diensten moet u zich echter aanmelden. De informatie die wij verzamelen hangt af van de context van uw aanvraag. Voor algemene vragen hebben wij uw voor- en achternaam en contactgegevens nodig, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, en andere relevante informatie met betrekking tot uw aanvraag. Velden met een sterretje moeten verplicht worden ingevuld om uw vraag of aanmelding te kunnen verwerken. Alle andere gegevens kunt u naar keuze invullen.
 • Communicatie. Als u ons een e-mail stuurt, ons opbelt of ons op andere wijze contacteert, verzamelen we informatie over dit contact met u.
 • Klantenservice en -ondersteuning. We verzamelen ook gegevens over aanvragen op het gebied van klantondersteuning en klantenservice, onder andere de aard van de aanvraag om vragen of opmerkingen aan ons klantenserviceteam te verwerken, of om klachten af te handelen. Voor vragen of opmerkingen die aan onze klantenservice worden gesteld over een bestelling of een factuur, of bij productklachten hebben we mogelijk aanvullende informatie over het product nodig, bijvoorbeeld productgrootte, tijd en plaats van aankoop en aanvullende informatie over eerdere vragen.
 • Commentaren en inhoud. In sommige delen van de website kunt u commentaar geven, of inhoud delen of posten. Als u hier gebruik van maakt, houden we deze inhoud bij. Deze kan dan zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de websites. Zoals hieronder uiteengezet kunt u ons verzoeken om deze inhoud te verwijderen.
 • E-commerce. Als u producten rechtstreeks bij ons koopt, bijvoorbeeld via onze webwinkels voor GORE® Wear producten of ELIXIR® gitaarsnaren, vragen we om extra informatie, zoals het factuur- en leveringsadres en uw bank- en/of creditkaartgegevens. Als u gebruik maakt van onze onlinewinkel, gebruiken we persoonlijke gegevens voor het verwerken van contracten en bestellingen die u hebt geplaatst op onze website. Bij uw vragen met betrekking tot contracten en bestellingen, het beoordelen van uw kredietwaardigheid bij de aankoop van een product,  contracteren we een externe, derde dienstverlener. Wanneer u een product koopt, kunnen wij contact met u opnemen om u te vragen naar uw mening over de aankoop of het product.
 • Ongevallen en claims. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen over personen die betrokken waren bij ongevallen en andere claims. Deze informatie omvat naam, contactinformatie, ongevalprotocol, betalingsinformatie en andere informatie die nodig is om claims te kunnen evalueren en hierop te reageren.
 • Informatie over zakelijke relaties. Wij werken samen met externe professionals, contractanten, leveranciers, consultants en anderen. We werken bijvoorbeeld met leveranciers, contractanten, consultants en anderen die diensten of producten aan ons leveren. Tevens werken we ook samen met klanten en partners die betrokken zijn bij de levering(en) van onze producten en diensten. We verzamelen informatie zoals zakelijke contactinformatie, informatie over boekhoudings- en betalingsverkeer en andere informatie met betrekking tot zakelijke relaties met derden. We kunnen ook due diligence- en achtergrondcontroles uitvoeren, steeds met inachtneming van de desbetreffende wetgeving, om de betrouwbaarheid te garanderen van derden met wie we samenwerken.

Automatisch verzamelde informatie

Als u onze websites bezoekt, worden gegevens van uw browser automatisch doorgegeven aan onze server om u een betere service te bieden met speciaal op u afgestemde informatie en om het voor u gemakkelijker te maken om onze website(s) te gebruiken. We maken gebruik van cookies, pixeltags, webbeacons en dergelijke technologieën om automatisch informatie te verzamelen als gebruikers onze website oproepen of gebruiken. Deze gegevens worden door ons of door externe dienstverleners namens ons verzameld en verwerkt en bestaan onder andere uit:

uw IP-adres en apparaatidentificators, browsertype en besturingssysteem, de tijdsduur die u op de website doorbrengt, pagina’s die u hebt bezocht en producten die u hebt bekeken, en uw voorkeurstalen. Voor meer informatie, zie de Cookiesmededeling op de website.

Communicatie bewaking

Met inachtneming van de desbetreffende wetgeving kunnen wij gesprekken, e-mails en andere soorten communicatie met ons volgen en opnemen. Dit doen we om de veiligheid van onze communicatiesystemen en -procedures te waarborgen, in het kader van kwaliteitscontrole en opleiding van ons personeel, opsporing en preventie van fraude, en indien we vastgelegd willen hebben wat er in een gesprek is gezegd. Ook houden we toezicht op de naleving van de regelgeving (indien van toepassing) en op de preventie en opsporing van criminaliteit.

Doeleinden en wettelijke onderbouwing voor het gebruik van persoonlijke informatie

Bij onze zakelijke activiteiten gebruiken we persoonlijke informatie voor het leveren en verbeteren van onze diensten, het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, het verwerken van sollicitaties, om te reageren op aanvragen en om op andere wijze met u en anderen te communiceren.

Rechtsgronden

Normaliter gebruiken we persoonlijke informatie voor de doeleinden zoals in onderstaande tabel weergegeven, op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Het uitvoeren/sluiten van overeenkomsten met u: indien vereist om overeenkomsten met u af te sluiten of uit te voeren.
 • Naleven van de wet: voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen in het kader van de EU-wetgeving, inclusief het beantwoorden van verzoeken met betrekking tot wet- en regelgeving en gerechtelijke bevelen.
 • Vestigen, verdedigen en beschermen van wettelijke rechten: indien nodig om onze wettelijke rechten en belangen of die van derden te vestigen, te verdedigen en te beschermen.
 • Rechtmatige zakelijke belangen: Overeenkomstig onze rechtmatige zakelijke belangen, om de wijze waarop we onze diensten leveren te verbeteren, om nieuwe aanbiedingen en tools te ontwikkelen, voor benchmarking en trendanalyse in de industrie, voor het leveren van relevantere inhoud en informatie, voor het beveiligen van onze systemen en ter voorkoming van wangedrag en fraude, die niet in strijd zijn met uw belangen en grondrechten.
 • Expliciete toestemming: voor gevoelige gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, of indien nodig om onze verplichtingen met inachtneming van arbeids-, socialezekerheids- en soortgelijke wetten na te komen.

Ook kunnen we anonieme en geaggregeerde gegevensverzamelingen en rapporten maken om onze onderneming, onze producten en diensten te beoordelen, te verbeteren en te ontwikkelen, benchmarkingsrapporten over onze industrie en voor andere research- en analysedoeleinden op te stellen; onder uitdrukkelijke voorwaarde dat deze gegevens niet identificeerbaar zijn met en niet kunnen worden gekoppeld of opnieuw geïdentificeerd aan een bepaald individu, zijn ze niet langer onderworpen aan de beperkingen in deze EU-privacyverklaring.

Doel van de verwerking Rechtsgronden voor verwerking

Controle van identiteit en autorisatie

 • Voor de controle van de identiteit van contacten, klanten, sollicitanten en anderen met wie we zaken doen of met wie we overwegen om zaken te doen.
 • Voor de bevestiging of controle dat individuen zijn geautoriseerd voor toegang tot, gebruik of ter beschikkingstelling van informatie of diensten.

Het uitvoeren/sluiten van overeenkomsten met u

 • Naleven van de wet
 • Rechtmatige zakelijke belangen
 • Uw toestemming

Diensten, evenementen en klantenservice

 • Om onze diensten en websites te beheren en aan te bieden communiceren we met u met betrekking tot uw aanvragen, het oplossen van problemen, het verwerken van uw bestellingen en verzoeken, het verwerken van uw betalingen, het behandelen van klachten en vragen, en het bieden van technische ondersteuning.
 • Het plannen en beheren van events en andere programma’s
 • Voor andere doeleinden met betrekking tot klantenservice en -ondersteuning
 • Het uitvoeren/sluiten van overeenkomsten met u
 • Vestigen, verdedigen en beschermen vanwettelijke rechten
 • Rechtmatige zakelijke belangen

Onze zakelijke belangen

 • Het identificeren van gebruikstrends met betrekking tot het gebruik van onze websites en het analyseren van de effectiviteit van onze communicatie.
 • Het opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude, inclusief (cyber) veiligheidsbewaking.
 • Het valideren van uw toegang tot of gebruik van bepaalde producten of diensten.
 • Het uitoefenen en uitbreiden van zakelijke activiteiten.
 • Indien nodig voor de administratie van onze algemene zakelijke, boekhoudkundige, administratieve en juridische functies
 • Als deel van onze langdurige bedrijfsadministratie, zoals scholing, compliance-audits en soortgelijke interne activiteiten
 • Rechtmatige zakelijke belangen
 • Toestemming
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Vestigen, verdedigen en beschermen van wettelijke rechten

Onderzoek. Ontwikkeling en rapportage

 • Voor de ontwikkeling, verbetering, optimalisering van onze producten en diensten.
 • Voor een beter begrip van het effect van onze producten en diensten op u en degenen om u heen.
 • Voor het tracken en reageren op problemen, inclusief wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen met betrekking tot ongewenste voorvallen, productklachten en patiëntveiligheid
 • Voor het uitvoeren van gegevensanalyse en audits.
 • Rechtmatige zakelijke belangen
 • Toestemming
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Algemeen belang

Gepersonaliseerde ondersteuning en inhoud

 • Voor het aanpassen van de inhoud die we versturen of tonen op de websites met als doel het aanpassen van de locatie en personaliseren van hulp en instructies
 • Voor het op andere wijze personaliseren van uw ervaringen met ons
 • Rechtmatige zakelijk belangen
 • Uw toestemming

E-commerce

 • Voor het verwerken van aankopen die u doet in onze webshops, inclusief de betalingen.
 • Voor het verbeteren van onze webshop
 • Het aangaan / sluiten van contracten met u:
 • Rechtmatige zakelijk belangen

Marketing, enquêtes en promotie

 • Voor directe marketing en promotiedoeleinden
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen of promoties, en om contact met u op te nemen met betrekking tot onze producten, diensten of informatie waarvan we denken dat deze u kunnen interesseren. Indien u zich bevindt in een rechtsgebied waar een aanmeldingstoestemming is vereist om elektronische marketingberichten te ontvangen, sturen wij u deze berichten uitsluitend nadat u zich hebt aangemeld om ze te ontvangen
 • Als u deelneemt aan onze direct-marketing activiteiten, bijvoorbeeld door een deelnemings- of antwoordkaart in te vullen of door u aan te melden voor een nieuwsbrief van Gore, dan verwerken wij voor elk van deze activiteiten persoonlijke informatie van u. Als u gebruik hebt gemaakt van onze webshop en een aankoop niet werd voltooid, kunnen wij u een e-mail ter herinnering sturen. Als u zich hebt aangemeld om deel te nemen aan een wedstrijd of soortgelijke reclamecampagne, dan kunnen wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om uw deelname mogelijk te maken.
 • Om marktonderzoek te doen, consumenten- of klantenquêtes uit te voeren, wedstrijden en soortgelijke reclamecampagnes te organiseren.
 • Analyse voor interne doeleinden, zoals de analyse van gegevens, productontwikkeling, de verbetering van onze pagina’s en diensten, de identificatie van het gedrag en de behoeften van gebruikers en om na te gaan hoe doeltreffend onze reclame-activiteiten zijn.
 • Rechtmatige zakelijk belangen
 • Uw toestemming

Evalueren en samenwerking met derden

 • Voor het identificeren en evalueren van en het samenwerken met derden zoals contractanten, leveranciers en zakelijke partners
 • Om due diligence- en achtergrondcontroles uit te voeren, steeds met inachtneming van de desbetreffende wetgeving
 • Het uitvoeren/sluiten van overeenkomsten met u:
 • Naleven van de wet
 • Rechtmatige zakelijke belangen
 • Uw toestemming

Onze wettelijke rechten beschermen en misbruik voorkomen

 • Om de website, diensten en onze zakelijke activiteiten te beschermen, om fraude, niet-geautoriseerde activiteiten en toegang te herkennen en te voorkomen.
 • Indien nodig om illegale activiteiten, vermoede fraude of situaties waarbij de veiligheid of de wettelijke rechten van personen of derden in het geding kunnen komen te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
 • Voor het onderzoeken of voorkomen van overtredingen, en voor het handhaven van onze algemene handelsvoorwaarden of deze EU-privacymededeling.
 • Vestigen, verdedigen en beschermen van wettelijke rechten
 • Rechtmatige zakelijke belangen

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Om te voldoen aan wettelijke of juridische procedures.
 • Om te reageren op verzoeken met betrekking tot wettelijke procedures of rechtshandhaving.
 • Indien vereist door regelgevers of openbare instanties (bijvoorbeeld aanhoudingsbevelen en dagvaardingen).
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, Vestigen, verdedigen en beschermen van wettelijke rechten
 • Rechtmatige zakelijke belangen

Bekendmaking van informatie

Gore is een wereldwijde onderneming die bestaat uit verschillende entiteiten over de hele wereld. Voor meer informatie, zie de lijst met aan Gore verbonden ondernemingen. Om de wereldwijde activiteiten van Gore mogelijk te maken kan het nodig zijn dat persoonlijke gegevens worden gedeeld met ondernemingen die gelieerd zijn aan Gore. Aan Gore gelieerde ondernemingen kunnen toegang verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens zoals vastgelegd in deze EU-privacyverklaring.

We verkopen uw persoonlijke informatie niet door aan derden. In het algemeen maken we de verzamelde persoonlijke informatie als volgt bekend:

 • Aan Gore gelieerde ondernemingen. Als een wereldwijde onderneming kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld met gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (hier opgesomd) die onderworpen zijn aan deze EU-privacyverklaring bij het verwerken van uw persoonlijke informatie.
 • Dienstverleners. We kunnen uw informatie delen met externe dienstverleners die we bijvoorbeeld inhuren voor het hosten van websites, de analyse van gegevens, IT-diensten, infrastructuur en beveiliging. Met derden die we inhuren voor de verlening van diensten aan klanten, bijvoorbeeld om met u te communiceren per e-mail of telefoon, voor marktonderzoek, enquêtes, de afhandeling van betalingen, adviesdiensten, onderhoudsdiensten en andere, soortgelijke diensten.
 • Advertenties en marketing door derden. Derden waarmee wij samenwerken om relevantere onlineadvertenties te kunnen plaatsen, verzamelen eventueel cookie-ID’s, IP-adres, andere identificators, en informatie over de pagina’s die u bezoekt op onze websites en andere websites. Zo kunnen zij gericht advertenties plaatsen voor producten en diensten die voor u interessant zijn, als u onze website of andere websites bezoekt.
 • Zakelijke overdracht. Wij kunnen informatie, inclusief persoonlijke gegevens, bekend maken of overdragen als deel van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere terbeschikkingstelling van onze gehele of gedeeltelijke activiteiten, activa of voorraad (inclusief onbeperkt bij een faillissement of soortgelijke procedure), inclusief due diligence die werd uitgevoerd voor een dergelijke gebeurtenis, indien wettelijk toegestaan.
 • Wettelijk vereist. We kunnen uw gegevens bekend maken, als we hiertoe wettelijk gedwongen zijn (bijvoorbeeld aan rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken of anderen – bijvoorbeeld bij een dagvaarding of een bevel van een rechtbank).
 • Onze rechten beschermen. We kunnen gegevens bekend maken, als we dit nodig achten om te kunnen reageren op claims die tegen ons worden ingebracht of om te voldoen aan juridische procedures (bijvoorbeeld dagvaardingen of bevelschriften) om onze overeenkomsten en voorwaarden af te dwingen of te handhaven, voor fraudepreventie, risicoanalyse, onderzoek, en om de rechten, eigendommen of veiligheid van Gore, onze klanten of anderen te beschermen.
 • Geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. We kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie delen met derden voor onderzoek, marketing, analyse en andere doeleinden, onder de voorwaarde dat door deze gegevens geen individuele persoon kan worden geïdentificeerd.

Cookies, analyse en gerichte advertenties

Wij en andere dienstverleners maken gebruik van cookies, pixels, java script en andere trackingtechnieken om gegevens te verzamelen over uw gebruik van onze website en onze diensten, en we kunnen deze informatie combineren met andere informatie die we over u hebben verzameld. We werken ook samen met advertentienetwerken, analysebedrijven, meetdiensten en andere bedrijven van derden om advertenties over onze diensten te kunnen plaatsen en om onze advertenties op websites, mobiele apps en onlinediensten van derden te kunnen plaatsen. Zie ook onze cookiesmededeling voor informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe we samenwerken met advertentienetwerken en analysediensten van derden.

Gerichte advertenties

Op sommige websites werken we ook samen met advertentienetwerken, analysebedrijven, meetdiensten en andere bedrijven van derden (gezamenlijk “ad companies”) om advertenties bij onze diensten te kunnen plaatsen en om onze advertenties op websites, mobiele apps en onlinediensten van derden te kunnen plaatsen. Wij en deze advertentiebedrijven van derden kunnen gebruik maken van cookies, pixeltags en andere tools om gegevens over activiteiten op onze websites (en websites en diensten van derden) te verzamelen, evenals IP-adres, apparaat-ID, cookie- en reclame-ID’s en andere identificatiemiddelen, algemene locatiegegevens en, met uw toestemming, de geolocatiegegevens van uw apparaat. Wij en deze advertentiebedrijven gebruiken deze gegevens om u gerichte advertenties en inhoud te kunnen tonen, en om het resultaat van deze advertenties en de inhoud ervan te kunnen analyseren.

Zie onze cookiemededeling voor informatie over derden waarmee we samen werken om gerichte advertenties weer te geven.

Direct marketing

We kunnen geregeld reclame-e-mails naar u sturen, met, indien wettelijk vereist, uw toestemming. Als u zich wilt afmelden voor de ontvangst van verdere elektronische communicatie van Gore, en/of wilt dat Gore uw persoonsgegevens niet langer doorgeeft voor marketingdoeleinden, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken. Door de opt-outinstructies in de e-mail te volgen kunt u zich voor deze communicatie afmelden. Indien u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails met aanbevelingen of andere gegevens waarvan wij denken dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn, sturen we eventueel nog steeds administratieve e-mails met betrekking tot uw account of diensten die u bij ons hebt aangevraagd of hebt ontvangen. 

Internationale overdracht

Als wereldwijd opererende onderneming kunnen wij uw persoonlijke gegevens overdragen, toegankelijk maken of opslaan, in afhankelijkheid van verzoeken van rechtshandhavingsinstanties in rechtsgebieden buiten uw eigen rechtsgebied, de Verenigde Staten, Japan, Hongkong, de Europese Unie en andere rechtsgebieden (zie de hier vermelde verbonden ondernemingen) waarin wij (of onze dienstverleners) opereren. Enkele van deze rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten, bieden eventueel niet dezelfde mate van gegevensbescherming als uw eigen rechtsgebied. We zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie een adequaat niveau van bescherming krijgt in de rechtsgebieden waar we deze verwerken, onder andere door middel van passende, schriftelijke voorwaarden voor de gegevensverwerking en/of overeenkomsten met betrekking tot het doorgeven van gegevens.

Als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte en wij uw persoonlijke informatie verwerken in een rechtsgebied dat volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt (een ’derde land’), treffen wij maatregelen om uw persoonlijke informatie adequaat te beschermen. Dit betreft bijvoorbeeld het invoeren van modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (het formulier voor deze bepalingen vindt u hier) of het treffen van andere maatregelen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, bijvoorbeeld het invoeren van adequate waarborgen voor de bescherming van persoonlijke informatie bij het doorgeven naar een derde land. 

Beveiliging

We hebben organisatorische, technische en administratieve maatregelen getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of bekendmaking-. Hoewel de beveiligingsmaatregelen die we hebben geïmplementeerd regelmatig worden herzien en bijgewerkt, kunnen we de veiligheid van gegevensoverdracht en gegevensopslagsystemen niet volledig garanderen. 

Duur van bewaring

Als algemene regel geldt dat we uw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in deze EU-privacyverklaring zijn vastgelegd, tenzij een langere termijn is vereist of wettelijk is toegestaan. De bewaartijd hangt af van de soort informatie en de reden waarom wij deze hebben verzameld. Over het algemeen bewaren we persoonlijke informatie met betrekking tot technische ondersteuning en aanvragen voor klantsupport zeven jaar-, tenzij de wet een langere of kortere bewaartermijn voorschrijft, een noodzakelijkheid in het kader van wettelijke verplichtingen bestaat, een geschil moet worden opgelost, passende bedrijfsdocumenten moeten worden bijgehouden, procedures met betrekking tot onze overeenkomsten moeten worden gehandhaafd of er andere redenen bestaan voor een specifiek doel met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Uw keuzes en rechten

We streven ernaar dat de persoonsgegevens die we over u bijhouden accuraat en volledig zijn. Daarom vragen we u om ons te informeren over eventuele wijzigingen van uw persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een adreswijziging) zodat we uw gegevens kunnen bijwerken. Met inachtneming van de voorwaarden in de wetgeving die van toepassing is, hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons:

 • Uw recht van inzage. Als u het ons vraagt, bevestigen we of we uw persoonlijke informatie verwerken en sturen we u, indien nodig, een kopie van die persoonlijke informatie (samen met andere informatie). Als u meer kopieën wenst, vragen we u eventueel om een redelijke vergoeding hiervoor.
 • Uw recht op correctie (rectificatie). Als de persoonlijke informatie die we over u bijhouden niet accuraat of niet compleet is, hebt u het recht om dit te laten corrigeren. Als u recht op correctie van gegevens hebt, en wij uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij deze anderen indien mogelijk informeren over de correctie. Als u het ons vraagt, delen we u, indien mogelijk en wettelijk toegestaan, mede met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld zodat u direct met hen contact kunt opnemen. 
 • Uw recht op verwijdering. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om uw persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen. Bijvoorbeeld als wij deze niet meer nodig hebben, of als u uw toestemming hebt ingetrokken (indien van toepassing). Als u recht op verwijdering van uw gegevens hebt, en wij uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij deze anderen indien mogelijk informeren over de verwijdering. Als u het ons vraagt, delen we u, indien mogelijk en wettelijk toegestaan, mede met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld zodat u direct met hen contact kunt opnemen.
 • Uw recht om verwerking te beperken (blokkeren). U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld als u de correctheid van deze persoonlijke gegevens tegenspreekt of als u bezwaar maakt tegen ons gebruik of tegen de desbetreffende wettelijke basis. Als u recht op beperking van uw gegevens hebt, en wij uw persoonlijke gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij deze anderen indien mogelijk informeren over de beperking. Als u het ons vraagt, delen we u, indien mogelijk en wettelijk toegestaan, mede met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld zodat u direct met hen contact kunt opnemen. 
 • Uw recht op gegevensportabiliteit. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en deze ergens anders te hergebruiken of ons te verzoeken om deze over te dragen aan door u geselecteerde derden.
 • Recht van bezwaar. U kunt ons verzoeken om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen dit doen, (i) voor zover we ons steunen op onze legitieme belangen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken – in dit geval hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik, tenzij wij dwingende, legitieme redenen kunnen aangeven voor het gebruik dat uw belangen, grondrechten en vrijheden overstijgt of indien we genoodzaakt zijn om deze gegevens te verwerken voor de vestiging, handhaving of verdediging van rechtsvorderingen, en (ii) wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden.
 • Uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing voor zover deze is gebaseerd op automatische verwerking en indien deze wettelijke gevolgen heeft of op andere wijze significante gevolgen, tenzij de beslissing vereist is voor het sluiten van een overeenkomst tussen ons.
 • Uw recht op het intrekken van uw toestemming. Als uw persoonlijke informatie wordt verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw vóór de intrekking verleende toestemming
 • Uw recht om een klant in te dienen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke informatie in strijd is met de wet.

Sommige van deze rechten kunnen begrensd zijn, bijvoorbeeld als we een hoger belang of wettelijke verplichting hebben om de verwerking van de gegevens voort te zetten. Neem contact met ons op zoals hieronder aangegeven bij "Contact", als u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u vragen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. 

Websites van derden

Deze EU-privacyverklaring is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de omgang met privacy, het verzamelen van informatie door en andere activiteiten van derden. De opname van een link in de website betekent niet dat de gelinkte site is goedgekeurd door ons of een van de met ons gelieerde ondernemingen.

In sommige gevallen kunnen wij u toestemming verlenen om externe betaaldiensten te gebruiken voor betalingen. Als u ons wilt betalen via een betaaldienst, wordt u doorgestuurd naar een website die wordt gehost door de betaaldienst en niet door ons. Alle gegevens die u via die pagina verstrekt zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze betalingsdienst en niet aan deze EU-privacyverklaring. Wij hebben geen invloed op, en zijn niet verantwoordelijk voor, het gebruik door betaaldiensten van gegevens die worden verzameld via een betaalpagina.

Gebruik van de website door kinderen

Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan zestien (16) jaar en we vragen deze personen om geen persoonsgegevens te verstrekken via deze website. Het is ons niet bekend dat we persoonlijke informatie verzamelen van personen jonger dan 16. Indien u vermoedt dat een persoon jonger dan 16 zonder de toestemming van een ouder of voogd persoonlijke informatie heeft verstrekt via onze websites, verzoeken we u om contact op te nemen met ons via [email protected].

Wijzigingen van deze EU-privacyverklaring

Deze EU-privacyverklaring kunnen wij te allen tijde wijzigen om aanpassingen te implementeren. We zullen wijzigingen aangeven door de nieuwe versie van deze EU-privacyverklaring (en de ingangsdatum) op deze website te publiceren. Bij materiële wijzigingen die van invloed zijn op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, proberen we u hierover vooraf op de hoogte te stellen door publicatie op de homepage of door een direct naar u verzonden bericht. Wij raden u aan om deze website en onze EU-privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken om geïnformeerd te blijven over hoe Gore uw persoonlijke informatie beschermt. Na inwerkingtreding geldt de herziene EU-privacyverklaring voor u en uw persoonlijke informatie.

Contact

Indien u vragen of problemen hebt met deze EU-privacyverklaring, kunt u via e-mail contact opnemen met onze verantwoordelijke voor EU-gegevensbescherming: [email protected].