Informacja o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: Sierpień 2018 r.


Wstęp

W. L. Gore & Associates, Inc. jest globalną spółką oferującą różnorodne usługi i produkty konsumentom, klientom, sprzedawcom oraz dostawcom. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności gromadzonych przez nas danych osobowych i objaśnienia, w jaki sposób obchodzimy się z danymi osobowymi użytkowników naszej witryny internetowej, klientów, sprzedawców i dostawców. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z niniejszym dokumentem online spółki Gore na temat ochrony prywatności w UE („Informacja o ochronie prywatności w UE”), który zapewnia dokładne informacje na temat sposobu, w jaki traktujemy Państwa dane osobowe, oraz Państwa praw w zakresie swoich danych osobowych.

Zakres

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności w UE spółki Gore opisano sposób, w jaki firma W. L. Gore & Associates, Inc. oraz jej spółki powiązane i zależne (łącznie „Gore”, „my”, „nas”, „nasze”) gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane osobowe, które podlegają przepisom UE o ochronie danych. W niniejszej Informacji o ochronie prywatności w UE używamy terminu „Przepisy UE o ochronie danych” uwzględniającego Ogólne Rozporządzenie UE o Ochronie Danych, dyrektywy o e-prywatności i powiązane przepisy krajowe, a „dane osobowe” odnoszą się do informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności UE ma zastosowanie do przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników naszych witryn internetowych, w tym powiązanych stron i usług online, w których wyświetlana jest niniejsza Informacja o ochronie prywatności UE („serwisy”), jak również danych osobowych naszych byłych, obecnych i potencjalnych klientów oraz innych osób, z którymi prowadzimy interesy, w tym naszych dostawców, agentów i usługodawców, użytkowników naszych produktów, a także innych osób, którzy utrzymują z nami relacje w związku z naszymi produktami lub usługami bądź kontaktują się z nami z innych powodów. Nie dotyczy to danych osobowych, które zbieramy od naszych pracowników, współpracowników lub osób ubiegających się o pracę u nas. O ile nie zostaną Państwo poinformowani inaczej, administratorem Państwa danych osobowych jest spółka W. L. Gore & Associates, Inc., a w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest realizowane również przez inne podmioty Gore, z którymi Państwo utrzymują relacje, są one współadministratorami Państwa danych osobowych wraz ze spółką W. L. Gore & Associates, Inc. W sekcji „Kontakt” poniżej znajduje się lista administratorów ze spółek powiązanych i ich lokalizacji oraz szczegółowe informacje na temat sposobu kontaktowania się z firmą Gore lub korzystania z praw w zakresie danych osobowych.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności w UE nie dotyczy gromadzenia, wykorzystywania ani ujawniania informacji przez osoby trzecie w innych witrynach internetowych. W takich przypadkach prosimy o zapoznanie się z odpowiednią informacją o ochronie prywatności udostępnioną przez takie osoby trzecie.

Informacje, które gromadzimy

Możemy zbierać dane osobowe bezpośrednio od Państwa, na przykład gdy rejestrują się Państwo w celu uzyskania wiadomości i informacji, kontaktują się z nami online lub przesyłają formularze za pośrednictwem serwisów internetowych. Możemy również zbierać dane osobowe od osób trzecich oraz automatycznie podczas korzystania przez Państwa z naszych witryn.

Informacje zbierane bezpośrednio

Zbieramy informacje, które nam Państwo przekazują lub udostępniają w witrynach internetowych, np.:

 • Rejestracja, subskrypcje i formularze. Dostęp do wielu naszych witryn i innych informacji dostępnych w naszych witrynach można uzyskać bez konieczności rejestracji. Jednakże, aby móc korzystać z niektórych z naszych usług lub uzyskać do nich dostęp, należy się zarejestrować. Informacje, które gromadzimy, będą się różnić w zależności od kontekstu Państwa zapytania, ale w przypadku ogólnych zapytań wymagamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, takich jak adres, numer telefonu i adres e-mail, a także innych istotnych informacji związanych z Państwa zapytaniem. Pola oznaczone gwiazdką są niezbędne do obsługi Państwa zapytania lub rejestracji; wszystkie inne dane są opcjonalne.
 • Komunikacja. Przechowujemy dokumentację dotyczącą naszych kontaktów z Państwem, między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu.
 • Obsługa i wsparcie klientów. Prowadzimy dokumentację związaną z zapytaniami dotyczącymi wsparcia i obsługi klientów, w tym odnoszącą się do charakteru zapytania, na potrzeby przetwarzania pytań lub komentarzy skierowanych do naszego zespołu obsługi klienta lub w celu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku pytań lub uwag kierowanych do naszego zespołu obsługi klienta dotyczących zamówienia lub faktury, lub w przypadku reklamacji produktu, możemy wymagać dodatkowych informacji na temat produktu, takich jak rozmiar produktu, czas i miejsce zakupu, oraz dodatkowych informacji o poprzednich zapytaniach.
 • Komentarze i treści. Niektóre obszary witryn mogą umożliwiać komentowanie, udostępnianie lub publikowanie innych treści. Gdy przeglądają Państwo takie treści, prowadzimy rejestr naszych treści, który może być widoczny dla innych użytkowników witryn. Mogą Państwo poprosić nas o usunięcie takich treści, jak określono poniżej.
 • E-Handel. W przypadku zakupu produktów bezpośrednio od nas, na przykład z naszych sklepów internetowych sprzedających GORE® Wear lub struny gitarowe ELIXIR®, będziemy potrzebować dodatkowych informacji, takich jak adres do faktury i adres dostawy oraz dane bankowe i/lub dane karty kredytowej. Podczas korzystania przez Państwa z naszego sklepu internetowego, wykorzystujemy Państwa dane osobowe do przetwarzania umów i zamówień złożonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej, wszelkich zapytań dotyczących umów i zamówień, a także do oceny Państwa wiarygodności przy zakupie produktu, w przypadku którego możemy skorzystać z usług zewnętrznego usługodawcy. Podczas zakupu produktu możemy skontaktować się z Państwem, aby poprosić o opinię na temat zakupu lub produktu.
 • Wypadki i roszczenia. Możemy zbierać dane osobowe od osób fizycznych, związane z wypadkami i innymi roszczeniami. Dane obejmują imię i nazwisko, dane kontaktowe, protokoły wypadków, szczegóły dotyczące płatności i inne informacje niezbędne do oszacowania szkód lub odpowiedzi na roszczenia.
 • Informacje o relacjach biznesowych. Pracujemy z zewnętrznymi specjalistami, wykonawcami, dostawcami, konsultantami i innymi osobami w ramach naszej działalności. Możemy na przykład współpracować z dostawcami, wykonawcami, konsultantami i innymi osobami, które świadczą nam usługi lub dostarczają nam produkty. Współpracujemy również z klientami i partnerami w zakresie dostarczania naszych produktów i świadczenia naszych usług. Gromadzimy informacje, takie jak dane kontaktowe, księgowe i dane dotyczące płatności oraz inne informacje związane z naszymi relacjami biznesowymi z osobami trzecimi. Możemy również przeprowadzać analizy due diligence i weryfikacje danych zgodnie z obowiązującym prawem w celu zapewnienia wiarygodności osób trzecich, z którymi prowadzimy interesy.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas odwiedzania przez Państwa witryn internetowych niektóre dane są automatycznie przesyłane z Państwa przeglądarki na nasz serwer, aby zaoferować Państwu lepszą obsługę przy wykorzystaniu spersonalizowanych informacji i ułatwić Państwu korzystanie z naszych serwisów. Używamy plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników internetowych (web beacon) i podobnych technologii do automatycznego zbierania informacji, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do naszych witryn lub z nich korzystają. Dane te są gromadzone i przetwarzane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców usług w naszym imieniu i zawierają w szczególności następujące informacje:

Adres IP i identyfikatory urządzeń użytkownika, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, czas spędzony w witrynie internetowej, odwiedzone strony i przeglądane produkty oraz preferowane języki. Więcej szczegółów zawiera Informacja o plikach cookie umieszczona w witrynie.

Monitorowanie komunikacji.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, możemy monitorować i nagrywać rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i inne formy komunikacji z nami. Działania takie realizujemy w celu zabezpieczenia naszych systemów i procedur komunikacyjnych, na potrzeby kontroli jakości i szkolenia personelu, wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także konieczności sprawdzenia zapisu komunikacji prowadzonej między nami. Będziemy również monitorować komunikację pod kątem zgodności z przepisami (w stosownych przypadkach), jak również zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania.

Cele i podstawy prawne wykorzystania danych osobowych

W trakcie prowadzenia działalności wykorzystujemy dane osobowe do świadczenia i doskonalenia naszych usług, dostarczania informacji o naszych produktach i usługach, przetwarzania podań o pracę, odpowiadania na zapytania i na potrzeby innego rodzaju komunikacji z Państwem i innymi osobami.

Podstawy prawne

Na ogół wykorzystujemy dane osobowe do celów określonych w poniższej tabeli, zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • Realizacja / Zawarcie umowy z użytkownikiem: zawarcie umowy zgodnie z potrzebą i jej wykonanie
 • Przestrzeganie prawa: wypełnienie naszych obowiązków prawnych wynikających z prawa UE, w tym reagowanie na wnioski prawne i regulacyjne oraz nakazy sądowe.
 • Ustanowienie, obrona i ochrona praw: ustanowienie, obrona i ochrona naszych praw i interesów prawnych lub praw i interesów osób trzecich w razie konieczności.
 • Uzasadnione interesy biznesowe: Zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami biznesowymi, w celu ulepszenia sposobu świadczenia Usług, opracowania nowych ofert i narzędzi, na potrzeby analizy porównawczej i analizy trendów w branży, dostarczania bardziej przydatnych treści i informacji, zabezpieczenia naszych systemów oraz zapobiegania wykroczeniom i oszustwom, o ile Państwa interesy i prawa podstawowe nie mają wobec nich charakteru nadrzędnego.
 • Wyraźna zgoda: w przypadku danych wrażliwych, za Państwa wyraźną zgodą lub, w razie potrzeby, w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa pracy, dotyczących ubezpieczeń społecznych i podobnych przepisów.

Możemy również tworzyć anonimowe i zagregowane zbiory danych i raporty na potrzeby oceny, doskonalenia i rozwoju naszej działalności, produktów i usług, przygotowywania raportów porównawczych dotyczących naszej branży oraz do innych celów badawczych i analitycznych; z zastrzeżeniem, że dane takie nie są identyfikowalne i nie mogą zostać powiązane z konkretną osobą ani nie mogą zostać ponownie zidentyfikowane w stosunku do konkretnej osoby, do danych takich nie mają już zastosowania ograniczenia określone w niniejszej Informacji o ochronie prywatności w UE.

Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania

Weryfikacja tożsamości i autoryzacja

 • Weryfikacja tożsamości osób do kontaktów, klientów, kandydatów do pracy i innych osób, z którymi prowadzimy interesy lub z którymi zamierzamy nawiązać relacje biznesowe
 • Potwierdzenie lub weryfikacja, czy osoby fizyczne są upoważnione do dostępu do informacji lub usług, korzystania z nich lub ich dostarczania
 • Realizacja / Zawarcie umowy z użytkownikiem
 • Przestrzeganie prawa
 • Uzasadnione interesy biznesowe
 • Zgoda użytkownika

Usługi, wydarzenia i obsługa klienta

 • Świadczenie naszych Usług i obsługa witryn, komunikowanie się z użytkownikiem na temat korzystania z Usług, odpowiadanie na jego zapytania, rozwiązywanie problemów, realizowanie zamówień i zleceń, przetwarzanie płatności, reklamacji i zapytań, świadczenie wsparcia technicznego
 • Planowanie i obsługa wydarzeń oraz innych programów
 • Do innych celów obsługi i wsparcia klientów
 • Realizacja / Zawarcie umowy z użytkownikiem
 • Ustanowienie, obrona i ochrona praw
 • Uzasadnione interesy biznesowe

Prowadzenie naszej działalności

 • Identyfikacja trendów w korzystaniu z naszych witryn internetowych oraz analiza skuteczności naszej komunikacji.
 • Wykrywanie oszustw, zapobieganie im i prowadzenie dochodzenia w ich zakresie, w tym monitorowanie bezpieczeństwa (cybernetycznego) i działalność prewencyjna.
 • Sprawdzanie i zatwierdzanie możliwości uzyskania dostępu do określonych produktów lub usług bądź korzystania z nich przez użytkownika.
 • Prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności gospodarczej.
 • W zakresie niezbędnym do administrowania naszą ogólną działalnością, księgowością, prowadzeniem dokumentacji i funkcjami prawnymi
 • W ramach naszych rutynowych działań administracyjnych, takich jak szkolenia, audyt zgodności z przepisami i podobne działania wewnętrzne
 • Uzasadniony interes biznesowy
 • Zgoda
 • Wypełnienie obowiązku prawnego
 • Ustanowienie, obrona i ochrona praw

Badania. Rozwój i sprawozdawczość

 • Opracowywanie, wzbogacanie, ulepszanie lub modyfikowanie naszych produktów i usług.
 • Bardziej dokładne zapoznanie się z wpływem naszych produktów i usług na użytkownika i osoby pod jego opieką.
 • Śledzenie i reagowanie na problemy, w tym wykonywanie obowiązków w zakresie monitorowania regulacyjnego i sprawozdawczości, związanych ze zdarzeniami niepożądanymi, reklamacjami produktów i bezpieczeństwem pacjentów.
 • Przeprowadzanie analiz danych i audytów.
 • Uzasadniony interes biznesowy
 • Zgoda
 • Wypełnienie obowiązku prawnego
 • Interes publiczny

Spersonalizowane wsparcie i treści

 • Dostosowanie treści, jakie wysyłamy lub wyświetlamy w witrynach internetowych w celu zaoferowania personalizacji lokalizacji oraz pomocy i instrukcji zgodnych z indywidualnymi wymaganiami
 • Zastosowanie innych metod personalizacji obsługi użytkownika
 • Uzasadnione interesy biznesowe
 • Zgoda użytkownika

E-Handel

 • Przetwarzanie wszelkich zakupów dokonanych w naszych sklepach internetowych, w tym płatności.
 • Ulepszanie naszego sklepu internetowego
 • Realizacja / Zawarcie umowy z użytkownikiem
 • Uzasadnione interesy biznesowe

Marketing, ankiety i promocje

 • Na potrzeby marketingu bezpośredniego i promocji.
 • Wysyłanie biuletynów informacyjnych, ofert specjalnych lub promocji, a także kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie naszych produktów lub usług bądź informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować.  Jeśli użytkownik znajduje się w jurysdykcji, która wymaga zgody wyrażenia zgody na otrzymywanie elektronicznych informacji handlowych, będziemy wysyłać takie informacje tylko wówczas, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
 • Jeśli użytkownik bierze udział w naszych działaniach marketingu bezpośredniego, na przykład, jeśli wypełni kartę uczestnictwa lub odpowiedzi lub zarejestruje się w biuletynie spółki Gore, będziemy przetwarzać dane osobowe wymagane dla każdego z nich. Jeśli użytkownik skorzystał z usług naszego sklepu internetowego, a proces zakupu nie został zakończony, możemy wysłać mu przypomnienie pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik zgłosił swój udział w konkursie lub podobnej kampanii reklamowej, możemy wykorzystać podane przez niego dane osobowe w celu umożliwienia takiego udziału.
 • Przeprowadzanie badań rynku, badań konsumenckich lub badań opinii klientów, konkursów i podobnych kampanii reklamowych.
 • Analizy do celów wewnętrznych, np. analizy danych, rozwój produktów, udoskonalanie naszych stron i usług, identyfikacja zachowań i potrzeb użytkowników oraz sprawdzanie skuteczności naszych działań reklamowych.
 • Uzasadnione interesy biznesowe
 • Zgoda użytkownika

Ocena osób trzecich i współpraca z nimi

 • Identyfikacja, ocena osób trzecich, takich jak wykonawcy, dostawcy i partnerzy biznesowi, oraz współpraca z nimi.
 • Przeprowadzanie analizy due diligence, np. weryfikacja danych o wykonawcach i dostawcach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Realizacja / Zawarcie umowy z użytkownikiem
 • Przestrzeganie prawa
 • Uzasadnione interesy biznesowe
 • Zgoda użytkownika

Ochrona naszych praw i zapobieganie nadużyciom

 • Ochrona witryn, Usług i naszej działalności biznesowej; zapobieganie oszustwom, nieuprawnionym działaniom i dostępowi oraz innym nadużyciom, a także wykrywanie ich
 • W koniecznych przypadkach – prowadzenie dochodzenia w zakresie nielegalnych działań, podejrzenia oszustwa lub sytuacji wiążących się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa lub praw jakiejkolwiek osoby lub osób trzecich, a także zapobieganie powyższym i podejmowanie działań w tym zakresie
 • Prowadzenie dochodzenia w zakresie naruszeń i zapobieganie nim, a także egzekwowanie spełnienia naszych warunków użytkowania i umów lub niniejszej Informacji o ochronie prywatności w UE
 • Ustanowienie, obrona i ochrona praw
 • Uzasadnione interesy biznesowe

Wypełnienie obowiązków prawnych

 • Zapewnienie zgodności z prawem lub postępowaniem sądowym
 • Odpowiadanie na pisma sądowe lub wnioski organów ścigania
 • Zgodnie z wymogami organów regulacyjnych lub władz publicznych (np. nakazy i wezwania sądowe)
 • Wypełnienie obowiązku prawnego Ustanowienie, obrona i ochrona praw
 • Uzasadnione interesy biznesowe

Ujawnianie informacji

Gore jest globalnym przedsiębiorstwem, które składa się z różnych podmiotów na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na liście spółek powiązanych Gore. W celu ułatwienia prowadzenia globalnej działalności spółki Gore konieczne może być udostępnianie i przekazywania danych osobowych pomiędzy jej podmiotami powiązanymi. Podmioty powiązane spółki Gore mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych i wykorzystywać je zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności UE.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Na ogół ujawniamy zbierane przez nas dane osobowe w następujący sposób:

 • Spółki powiązane Gore. Jako firma globalna możemy udostępniać Państwa dane osobowe pomiędzy naszymi spółkami powiązanymi i zależnymi (wymienionymi tutaj), które podlegają niniejszej Informacji o ochronie prywatności w UE, podczas przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Usługodawcy. Możemy udostępniać Państwa dane usługodawcom zewnętrznym, z których usług korzystamy, na przykład w zakresie hostingu internetowego, analizy danych, technologii informatycznych, infrastruktury i bezpieczeństwa, a także osobom trzecim, z których usług korzystamy w celu świadczenia usług dla klientów, na przykład w celu komunikowania się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby przeprowadzania badań rynkowych, ankiet, obsługi przelewów, usług doradczych, serwisowych i innych podobnych usług.
 • Zewnętrzna reklama i marketing. Firmy trzecie, z którymi współpracujemy w zakresie wyświetlania reklam online, które są bardziej odpowiednie, mogą zbierać identyfikatory plików cookie, adresy IP i inne identyfikatory, jak również informacje o stronach odwiedzanych przez użytkownika w naszych witrynach internetowych i innych witrynach, aby umożliwić im wyświetlanie reklam produktów i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej lub innych witryn.
 • Przeniesienia własności przedsiębiorstwa. Możemy ujawniać lub przekazywać informacje, w tym dane osobowe, w ramach jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju rozporządzenia całością lub jakąkolwiek częścią naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym między innymi w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym), w tym w związku z analizą due diligence przeprowadzoną przed takim zdarzeniem, jeżeli jest to dozwolone przez prawo.
 • Wymogi prawne. Możemy ujawniać Państwa dane, jeśli jest to wymagane przez prawo (np. organom ścigania, sądom lub innym instytucjom, np. w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub nakaz sądowy).
 • Ochrona naszych praw. Możemy ujawnić dane, jeżeli uznamy to za konieczne w ramach odpowiedzi na wysuwane przeciwko nam roszczenia lub przestrzegania procedury prawnej (np. wezwania do sądu lub nakazy sądowe), egzekwowania naszych umów i warunków oraz administrowania nimi, zapobiegania oszustwom, oceny ryzyka, prowadzenia dochodzenia i ochrony praw, własności lub zapewnienia bezpieczeństwa firmy Gore, naszych klientów lub innych osób.
 • Dane zanonimizowane i zbiorcze. Możemy udostępniać dane zbiorcze lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację osobom trzecim w celach badawczych, marketingowych, analitycznych i innych, pod warunkiem, że dane takie nie identyfikują konkretnej osoby.

Pliki cookie, analizy i reklamy ukierunkowane

Wraz z naszymi usługodawcami używamy plików cookie, pikseli, skryptów java i innych mechanizmów śledzenia w celu śledzenia informacji o korzystaniu przez Państwa z naszej witryny i Usług, i możemy połączyć te informacje z innymi informacjami, w tym zbieranymi przez nas Państwa danymi osobowymi. Możemy również współpracować z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, firmami analitycznymi, firmami świadczącymi usługi pomiarowe i innymi partnerami w zakresie wyświetlania reklam w naszych Usługach oraz zarządzania naszymi reklamami w witrynach zewnętrznych, aplikacjach mobilnych i usługach online. Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie oraz współpracy z zewnętrznymi sieciami reklamowymi i dostawcami usług analitycznych znajduje się w naszej Informacji o plikach cookie.

Reklama oparta na zainteresowaniach

W niektórych naszych witrynach możemy współpracować z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, firmami analitycznymi, firmami świadczącymi usługi pomiarowe i innymi partnerami (zbiorczo zwanymi „firmami reklamowymi”) w zakresie wyświetlania reklam w naszych witrynach oraz zarządzania naszymi reklamami w witrynach zewnętrznych, aplikacjach mobilnych i usługach online. Wraz z takimi zewnętrznymi firmami reklamowymi możemy używać plików cookie, znaczników pikselowych i innych narzędzi do zbierania informacji o aktywności w naszych witrynach (jak również w witrynach i usługach osób trzecich), a także adresu IP, identyfikatorów urządzeń, plików cookie i identyfikatorów reklamowych oraz innych identyfikatorów, ogólnych informacji o lokalizacji oraz, za zgodą użytkownika, informacji o geolokalizacji urządzenia; wraz z takimi zewnętrznymi firmami reklamowymi używamy takich informacji do wyświetlania użytkownikom bardziej przydatnych reklam i treści oraz oceny skuteczności takich reklam i ich treści.

Informacje o osobach trzecich, z którymi możemy współpracować w zakresie wyświetlania ukierunkowanych reklam znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

Marketing bezpośredni

Możemy wysyłać Państwu okresowo promocyjne wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem uzyskania Państwa zgody w przypadkach, w których będzie to wymagane przez prawo. Aby zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości elektronicznych od firmy Gore oraz/lub aby firma Gore nie ujawniała Państwa danych osobowych w celach marketingowych, mogą Państwo skontaktować się z firmą Gore w celu wycofania swojej zgody. Mogą Państwo zrezygnować z takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji zamieszczonymi w wiadomości e-mail. W przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail zawierających rekomendacje lub inne informacje, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, możemy nadal wysyłać Państwu wiadomości e-mail z informacjami administracyjnymi dotyczącymi Państwa konta lub jakichkolwiek usług, które Państwo od nas zamówili lub otrzymali.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Jako firma globalna możemy przekazywać Państwa dane osobowe do jurysdykcji poza jurysdykcją Państwa kraju, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Hongkongu, Unii Europejskiej i innych jurysdykcji (patrz: spółki powiązane wymienione tutaj), w których działamy (lub działają nasi dostawcy usług), uzyskiwać dostęp do takich danych lub przechowywać je w wymienionych jurysdykcjach na wniosek organów ścigania. Niektóre z tych jurysdykcji, w tym Stany Zjednoczone, mogą nie zapewniać równoważnego poziomu ochrony danych co jurysdykcja Państwa kraju. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, by Państwa dane osobowe otrzymały odpowiedni poziom ochrony w jurysdykcjach, w których będziemy je przetwarzać, w tym poprzez uzgodnienie na piśmie odpowiednich warunków przetwarzania danych oraz/lub zawarcie umów dotyczących przekazywania danych.

Jeżeli będą się Państwo znajdować w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w jurysdykcji, która według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych („kraj trzeci”), wdrożymy środki mające na celu odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych, takie jak wprowadzenie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (formularz tych klauzul znajduje się tutaj) lub inny środek, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako zapewniający odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych w przypadku przekazania ich do kraju trzeciego.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zabezpieczenia, które wprowadziliśmy są rutynowo sprawdzane i aktualizowane, jednakże nie możemy w pełni zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych i systemów przechowywania danych.

Przechowywanie

Co do zasady, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności w UE do momentu, gdy wszystkie takie cele przestaną istnieć, o ile nie będzie wymagany lub dozwolony przez prawo dłuższy okres przechowywania. Okres przechowywania zależy od informacji i powodu, dla którego je zebraliśmy. Na przykład, zazwyczaj przechowujemy dane osobowe związane z obsługą techniczną i zleceniami serwisowymi klientów przez siedem lat, chyba że dłuższy lub krótszy okres przechowywania danych jest wymagany przez prawo, jest niezbędny w okresie obowiązywania zobowiązań prawnych do rozstrzygania sporów, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej i egzekwowania naszych umów lub jest na innej podstawie wymagany do określonego celu zgodnie z obowiązującym prawem.

Możliwości wyboru i prawa

Będziemy starać się zachować poprawność i kompletność Państwa danych osobowych. Aby zapewnić aktualność przechowywanych przez nas danych, potrzebujemy od Państwa informacji o zmianach Państwa sytuacji osobistej (np. o zmianie adresu). Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym prawie, przysługują Państwu następujące prawa w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 • Prawo dostępu. Na Państwa prośbę potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i w razie potrzeby dostarczymy Państwu kopię takich danych osobowych (wraz z pewnymi innymi danymi). W przypadku, gdy wymagane będą dodatkowe kopie, możemy być zmuszeni do pobrania opłaty w zasadnej wysokości.
 • Prawo do sprostowania. Jeżeli posiadane przez nas Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania. Jeśli mają Państwo prawo do zażądania sprostowania danych,a dane takie udostępniliśmy innym osobom, poinformujemy je, w miarę możliwości, o ich sprostowaniu. Na Państwa prośbę poinformujemy Państwa również, w miarę możliwości i zgodnie z prawem, komu udostępniliśmy Państwa dane osobowe, aby mogli się Państwo skontaktować z takim osobami bezpośrednio.
 • Prawo do usunięcia danych. Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych w niektórych okolicznościach, na przykład jeśli nie będziemy już ich potrzebować lub jeśli wycofają Państwo swoją zgodę (w stosownych przypadkach). Jeśli mają Państwo prawo do usunięcia danych, a dane takie udostępniliśmy innym osobom, poinformujemy je, w miarę możliwości, o ich usunięciu. Na Państwa prośbę poinformujemy Państwa również, w miarę możliwości i zgodnie z prawem, komu udostępniliśmy Państwa dane osobowe, aby mogli się Państwo skontaktować z takim osobami bezpośrednio.
 • Prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych. Mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku zakwestionowania prawidłowości takich danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania ich przez nas lub określonej podstawy prawnej. Jeśli mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a dane takie udostępniliśmy innym osobom, poinformujemy je, w miarę możliwości, o ograniczeniu ich przetwarzania. Na Państwa prośbę poinformujemy Państwa również, w miarę możliwości i zgodnie z prawem, komu udostępniliśmy Państwa dane osobowe, aby mogli się Państwo skontaktować z takim osobami bezpośrednio.
 • Prawo do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które otrzymaliśmy od Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i pozwalającym na odczyt komputerowy formacie, oraz do ponownego ich wykorzystania w innym miejscu lub do zwrócenia się do nas z prośbą o przekazanie ich wybranej przez siebie osobie trzeciej.
 • Prawo do sprzeciwu. Mogą Państwo zwrócić się do nas prośbą o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, a my się do niej zastosujemy, (i) w zakresie, w jakim wykorzystanie Państwa danych osobowych będzie podyktowane naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, w którym to przypadku będą mieć Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania, za wyjątkiem przypadków w których będziemy w stanie wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania o charakterze nadrzędnym wobec Państwa interesów, podstawowych praw i wolności, oraz przypadków, w których będziemy musieli przetwarzać dane w celu wniesienia, wyegzekwowania lub odparcia roszczeń prawnych oraz (ii) w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawa w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Państwu prawo do tego, by nie podlegać decyzji, gdy jest ona oparta na automatycznym przetwarzaniu, jeśli wywołuje ona skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływa na Państwa, chyba że jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między nami.
 • Prawo do wycofania zgody. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

Należy pamiętać, że niektóre z tych praw mogą być ograniczone, np. gdy mamy nadrzędny interes w dalszym przetwarzaniu danych lub prawny obowiązek w tym zakresie. Prosimy o kontakt z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” znajdującą się poniżej, jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Serwisy osób trzecich

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności w UE nie dotyczy praktyk w zakresie ochrony prywatności, zebranych informacji ani innych działań i praktyk osób trzecich i nie ponosimy za powyższe odpowiedzialności. Umieszczenie łącza w witrynie internetowej nie oznacza wyrażenia przez nas lub nasze spółki powiązane aprobaty treści strony, do której prowadzi łącze.

W niektórych przypadkach możemy zezwolić Państwu na korzystanie z usług płatniczych osób trzecich w celu dokonania płatności. Jeśli będą chcieli Państwo dokonać płatności za pomocą serwisu płatniczego, zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową obsługiwaną przez serwis płatniczy, a nie przez nas. Wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem takiej strony będą podlegać stosownej polityce prywatności serwisu płatniczego, a nie niniejszej Informacji o ochronie prywatności w UE. Nie mamy kontroli nad wykorzystywaniem przez serwis płatniczy informacji zebranych za pośrednictwem jakiejkolwiek strony serwisu płatniczego ani nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie.

Korzystanie z witryny internetowej przez dzieci

Nasze witryny internetowe nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i prosimy, aby osoby te powstrzymały się od przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych. Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli mają Państwo powody, aby sądzić, że dziecko poniżej 16 roku życia, bez zgody rodziców lub opiekunów, przekazało nam dane osobowe za pośrednictwem naszych witryn, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Zmiany niniejszej Informacji ochrony prywatności w UE

Możemy co jakiś czas modyfikować niniejszą Informację o ochronie prywatności w UE w celu odzwierciedlenia zmian, które będziemy wskazywać poprzez zamieszczenie nowej wersji niniejszej Informacji o ochronie prywatności w UE (i daty wejścia w życie) w niniejszej witrynie internetowej. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian wpływających na sposób, w jaki traktujemy Państwa dane osobowe, postaramy się powiadomić o tym z wyprzedzeniem, umieszczając dobrze widoczną notę na stronie głównej lub wysyłając Państwu bezpośrednio powiadomienie. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej witryny internetowej oraz naszej Informacji o ochronie prywatności w UE w celu zapoznania się ze sposobem, w jaki spółka Gore chroni Państwa dane osobowe. Zmodyfikowana Informacja o ochronie prywatności w UE będzie miała zastosowanie do Państwa oraz Państwa danych osobowych po jej wejściu w życie.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności UE, prosimy skontaktować się z naszym unijnym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: [email protected].