Introduktion

W. L. Gore & Associates, Inc. är ett globalt företag som tillhandahåller en rad olika tjänster och produkter till konsumenter, kunder, säljare och leverantörer. Vi är medvetna om hur viktigt det är med sekretess och att skydda de personuppgifter vi samlar in. Därför vill vi nu förklara hur vi hanterar personuppgifter som tillhör våra webbplatsanvändare, kunder, säljare och leverantörer.  Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna Onlineintegritet för EU från Gore (hädanefter kallad ”Onlineintegritetspolicy för EU”) noggrant för att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du kan ha i relation till dessa personuppgifter.

Omfattning

Denna Onlineintegritetspolicy för EU från Gore beskriver hur W. L. Gore & Associates, Inc. samt dess koncernbolag och dotterbolag (som hädanefter anges med något av samlingsnamnen ”Gore”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) samlar in, använder och ger tillgång till personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddslagar. I denna Onlineintegritetspolicy för EU använder vi termen ”EU:s dataskyddslagar” när vi pratar om EU:s dataskyddsförordning (GDPR), direktivet om digital integritet (ePrivacy) och därmed sammanhängande nationella lagar. Termen ”personuppgifter” (uppgifter av individuell karaktär) är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person.

Denna Onlineintegritetspolicy för EU gäller för vår hantering av de personuppgifter som tillhör personer som använder våra webbplatser, inklusive associerade sidor och onlinetjänster, som visar denna Onlineintegritetspolicy för EU (hädanefter kallade ”webbplatserna”) samt även för personuppgifter om våra tidigare, nuvarande och framtida kunder samt andra som vi gör affärer med. De senare inkluderar våra säljare, agenter och representanter, tjänsteleverantörer, de personer som använder våra produkter samt även andra som kommer i kontakt med oss via våra produkter eller tjänster eller på något annat sätt kommunicerar med oss.  Den gäller inte för personuppgifter som vi samlar in från anställda, partner eller jobbsökande.  Om inget annat anges är det W. L. Gore & Associates, Inc. som är personuppgiftsansvarig. I de fall där databehandlingen av personuppgifter också utförs av andra Gore-enheter som du är i kontakt med så är de medansvariga tillsammans med W. L. Gore & Associates, Inc. som personuppgiftsansvarig.  Läs under ”Kontakta oss” nedan för att få en lista över personuppgiftsansvariga enheter och var de bedriver sin verksamhet. Där finns även detaljerad information om hur du kan kontakta Gore samt hävda dina rättigheter gällande personuppgifter.

webbplatser

Denna Onlineintegritetspolicy för EU berör inte information som samlas in, används eller lämnas ut av tredje part via andra webbplatser. Se relevant tredje parts integritetspolicy i dessa fall.

Information som vi samlar in

Vi kan samla in personuppgifter direkt från dig – som när du registrerar dig för nyheter och information – kontaktar oss online eller skickar in formulär via webbplatserna.  Vi kan också samla in personuppgifter från tredje part och automatiskt via din användning av webbplatserna.

Uppgifter som samlas in direkt 

Vi samlar in uppgifter som du lämnar ut till oss eller delar på webbplatserna, som till exempel:

 • Registrering, prenumerationer och formulär. Många av våra webbplatser och annan information som finns tillgänglig på våra webbplatser kan nås utan registrering. Du måste dock registrera dig för att kunna använda eller få tillgång till vissa av våra tjänster. De uppgifter vi samlar in varierar beroende på det sammanhang som din begäran görs i. Men för allmänna förfrågningar behöver vi samla in ditt för- och efternamn samt kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer och e-postadress. Även andra uppgifter som är relaterad till din begäran kan samlas in.  Fält markerade med en asterisk är obligatoriska för att vi ska kunna behandla din förfrågan eller din registrering. Övriga uppgifter är frivilliga.
 • Kommunikationer. När du skickar e-post, ringer till eller kontaktar oss så för vi register över våra interaktioner och över vår kommunikation med dig. 
 • Kundtjänst och support. Vi för även register över kundsupportärenden och begäranden relaterade till kundtjänsten, inklusive ärendets natur för att kunna behandla frågor eller synpunkter som tas emot av vår kundtjänst, eller för att ta hand om klagomål. Vid frågor och synpunkter till vår kundtjänst avseende en beställning eller en faktura, eller vid produktklagomål, behöver vi eventuellt ytterligare information om produkten, t.ex. produktstorlek, typ, datum och plats för inköp samt information om tidigare förfrågningar.
 • Kommentarer och innehåll.  Vissa delar av webbplatserna kan låta dig kommentera eller dela och lägga ut annat innehåll.  När du visar detta innehåll, för vi register över vårt innehåll och det kan vara synligt för andra användare av webbplatserna. Du kan be oss ta bort sådant innehåll. Följ anvisningarna nedan.
 • E-handel. Om du köper produkter direkt från oss, t.ex. GORE® Wear eller gitarrsträngar av märket ELIXIR® via våra webbutiker, behöver vi ytterligare information som faktura- och leveransadress samt bank- och/eller kreditkortsuppgifter. När du använder vår webbutik, använder vi personuppgifter för att behandla avtal och beställningar som du har ingått/lagt via vår webbplats, behandla förfrågningar relaterade till avtal och beställningar samt även för att utvärdera din kreditvärdighet när du köper en produkt. Vi kan komma att anlita en tredjepartsleverantör för dessa tjänster. När du köper en produkt kan vi komma att kontakta dig för att be dig recensera ditt köp eller produkten.
 • Olyckor och fordringar. Vi kan samla in personuppgifter från enskilda individer relaterade till olyckor eller andra fordringar. Dessa uppgifter kan inkludera namn, kontaktuppgifter, olycksrapporter, betalningsinformation och annan information som behövs för att utvärdera och bemöta fordringar.
 • Information om affärsrelationer. Vi arbetar med externa experter, entreprenörer, leverantörer, konsulter och andra parter för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi kan till exempel anlita leverantörer, entreprenörer, konsulter eller andra parter som tillhandahåller tjänster eller produkter till oss. Vi kan också ingå samarbeten med kunder och partner för att tillhandahålla produkter och tjänster.  Vi samlar in uppgifter, som affärskontaktinformation, information om bokföring och betalningar samt annan information, relaterade till vår affärsrelation med tredje part. Vi kan också utföra due diligence och bakgrundskontroller i enlighet med gällande lagar för att se till att vi endast gör affärer med pålitliga tredjeparter.

Uppgifter som samlas in automatiskt.

När du besöker webbplatserna överförs vissa data automatiskt från din webbläsare till vår server. Vi använder denna information för att kunna erbjuda bättre service med anpassad information och göra det enklare för dig att använda våra webbplatser. Vi använder cookies, pixeltaggar, webb-beacons och liknande tekniker för automatiskt samla in information när användarna går in på eller använder webbplatserna. Dessa data samlas in och behandlas av oss eller av externa tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning och omfattar, i synnerhet, följande uppgifter:

Din IP-adress och enhetsidentifierare, webbläsartyp och operativsystem, hur länge du befinner dig på webbplatsen, vilka sidor du besöker, vilka produkter du har tittat på och vilka språk du föredrar. Läs vår cookiepolicy som finns på webbplatsen för att få mer information.

Kommunikationsövervakning.

I enlighet med tillämpliga lagar kan vi komma att övervaka och spela in samtal, e-post och annan kommunikation som förs med oss. Vi gör detta för att skydda våra kommunikationssystem och -procedurer, för kvalitetskontroller, utbildning av personal samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier och då vi behöver kunna se ett register över vad som har sagts mellan oss. Vi övervakar även för att se till att regelverket åtföljs (när det är tillämpligt) samt för att upptäcka och förebygga brott.

Syften och rättsliga grunder för användning av personuppgifter

I vår dagliga verksamhet så använder vi personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster, för att behandla jobbansökningar, för att besvara förfrågningar samt för att kommunicera med dig och andra.  

Rättsliga grunder

I allmänhet använder vi personuppgifter i de syften som anges i tabellen nedan. Och vi gör det på följande rättsliga grunder:

 • Fullfölja avtal/ingå avtal med dig: Enligt vad som krävs för att kunna ingå ett avtal med dig, eller fullfölja ett sådant avtal.
 • Följa lagen: För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med EU-lagarna, inklusive svar på rättsliga anhållanden och krav från tillsynsmyndigheter samt begäranden enligt domstolsbeslut.
 • Upprätta, värna om och skydda lagstadgade rättigheter: Enligt vad som krävs för att upprätta, värna om och skydda våra lagstadgade rättigheter och intressen, eller tredje parts dito.
 • Legitima affärsintressen: I enlighet med våra legitima affärsintressen, för att kunna förbättra de sätt som vi levererar våra tjänster på, för att ta fram nya erbjudanden och verktyg, för benchmarking och trendanalyser för vår sektor, för att leverera mer relevant innehåll och information, för att säkra våra system och för att förhindra vanskötsel och bedrägerier, på ett sätt som inte åsidosätter dina intressen och grundläggande rättigheter. 
 • Uttryckligt samtycke: När det handlar om känsliga data, med ditt uttryckliga samtycke, eller när det krävs för att fullfölja våra skyldigheter i enlighet med lagar som styr anställning och socialförsäkring samt andra liknande lagar.

Vi kan också komma att skapa anonyma och aggregerade datauppsättningar och rapporter för att kunna utvärdera, förbättra och utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, ta fram benchmarking-rapporter om vår sektor samt för att bedriva forskning och utföra andra analyser. Eftersom dessa data inte är identifierbara och inte kan kopplas samman med eller användas för att identifiera en viss person, omfattas de inte längre av restriktionerna i denna Onlineintegritetspolicy för EU.

Syften med behandlingen

Rättsliga grunder för behandling

Kontroll av identitet och behörighet

 • För att identifiera kontakters, kunders och sökandes identitet, eller för andra personer som vi gör affärer med eller som vi överväger att göra affärer med
 • För att bekräfta eller kontrollera att en individ är behörig att få tillgång till, använda eller tillhandahålla information eller tjänster
 • Fullfölja/ingå avtal med dig
 • Följa lagen
 • Legitima affärsintressen
 • Ditt samtycke

Tjänster, evenemang och kundtjänst

 • För att tillhandahålla och utföra våra tjänster samt driva webbplatserna, kommunicera med dig om din användning av tjänsterna, besvara dina förfrågningar, utföra felsökning, fullfölja dina beställningar och begäranden, behandla dina betalningar, handlägga reklamationer och förfrågningar, tillhandahålla teknisk support
 • För att planera och anordna evenemang, samt andra program
 • I andra syften relaterade till kundtjänst och support
 • Fullfölja/ingå avtal med dig
 • Upprätta, värna om och skydda lagstadgade rättigheter
 • Legitima affärsintressen

Bedriva verksamheten

 • För att identifiera användartrender vid användningen av våra webbplatser och analysera hur effektiv vår kommunikation är
 • För att upptäcka, förhindra och undersöka bedrägerier, inklusive övervakning och förebyggande åtgärder relaterade till (cyber)säkerhet
 • För att validera din rättighet att få åtkomst till eller använda vissa produkter eller tjänster
 • För att bedriva och expandera våra affärsaktiviteter
 • Där det krävs för att förvalta vår verksamhet i allmänhet samt för bokföring, förande av register och upprätthållande av rättsliga funktioner
 • Som en del av den rutinmässiga företagsadministrationen, till exempel utbildning/fortbildning, revisioner av regelefterlevnad och liknande interna aktiviteter
 • Legitima affärsintressen
 • Samtycke
 • Uppfylla rättsliga förpliktelser
 • Upprätta, värna om och skydda lagstadgade rättigheter

Forskning, utveckling och rapportering

 • För att utveckla, stärka, förbättra eller ändra våra produkter och tjänster
 • För att skapa en bättre förståelse för hur våra produkter och tjänster påverkar dig och dem du bryr dig om
 • För att spåra och besvara frågor, inklusive utförandet av övervakning för att se till att regelverket åtföljs samt inrapportering av skyldigheter i samband med ogynnsamma händelser; för att spåra och besvara frågor gällande produktreklamationer och patientsäkerhet
 • För att utföra dataanalyser och revisioner
 • Legitima affärsintressen
 • Samtycke
 • Uppfylla rättsliga förpliktelser
 • Allmänintresse

Skräddarsydd support och anpassat innehåll

 • För att skräddarsy det innehåll som vi skickar till eller visar på webbplatserna, för att på så sätt tillhandahålla regionanpassat innehåll samt personlig hjälp och personliga anvisningar
 • För att på andra sätt göra din upplevelse hos oss mer personlig
 • Legitima affärsintressen
 • Ditt samtycke

E-handel

 • För att behandla de köp som du gör i våra webbutiker, inklusive betalningar
 • För att förbättra vår webbutik
 • Fullfölja/ingå avtal med dig
 • Legitima affärsintressen

Marknadsföring, enkäter och kampanjer

 • För att kunna utföra direktmarknadsföring och genomföra kampanjer
 • För att skicka dig nyhetsbrev, specialerbjudanden eller kampanjer och för att kontakta dig om våra produkter eller tjänster eller skicka ut information som vi tror du finner intressant.  Om du befinner dig i en jurisdiktion som kräver uttryckligt medgivande för att ta emot marknadsföringsmeddelanden så kommer vi endast att skicka dig sådana meddelanden om du uttryckligen har godkänt detta.
 • Om du deltar i våra marknadsföringsaktiviteter, t.ex. genom att fylla i ett registrerings- eller svarskort eller anmäla dig till Gores nyhetsbrev, behandlar vi de personuppgifter som krävs för var och en av dessa. Om du har använt vår webbutik och en köpprocess inte har slutförts, kan vi komma att skicka ett påminnelsemeddelande via e-post.Om du har anmält dig till en tävling eller liknande reklamkampanj kan vi komma att använda de personuppgifter som du har tillhandahållit för att underlätta din medverkan.
 • För att utföra marknadsundersökningar, konsument- eller kundenkäter samt anordna tävlingar och andra reklamkampanjer
 • Analyser för interna ändamål, t.ex. dataanalys, produktutveckling, förbättra webbplatsen och våra tjänster, identifiera användarbeteenden och användarbehov samt för att se hur effektiva våra annonser är.
 • Legitima affärsintressen
 • Ditt samtycke

Utvärdering av och samarbete med tredje part

 • För att identifiera, utvärdera och ingå samarbeten med tredje parter, som entreprenörer, leverantörer och affärspartner
 • För att utföra due diligence-procedurer, som bakgrundskontroller om entreprenörer och leverantörer i enlighet med gällande lagar och bestämmelser
 • Fullfölja/ingå avtal med dig
 • Följa lagen
 • Legitima affärsintressen
 • Ditt samtycke

Skydda våra lagstadgade rättigheter och förebygga missbruk

 • För att skydda webbplatserna, tjänsterna och vår affärsverksamhet; för att förebygga och upptäcka bedrägerier, icke auktoriserade aktiviteter och otillåten åtkomst samt andra former av missbruk
 • När så krävs, för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder gällande olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller situationer som utgör ett potentiellt hot mot en viss persons eller en tredjeparts säkerhet eller lagstadgade rättigheter
 • För att undersöka eller förebygga brott och för att se till att bestämmelserna i våra användarvillkor och avtal, och i denna Onlineintegritetspolicy för EU följs
 • Upprätta, värna om och skydda lagstadgade rättigheter
 • Legitima affärsintressen

Uppfyllande av rättsliga förpliktelser

 • För att följa lagen eller rättsliga förfaranden
 • För att bemöta rättsliga förfaranden eller anhållanden från brottsbekämpande myndigheter
 • Enligt de krav som ställs av tillsynsmyndigheter eller statliga myndigheter (t.ex. domstolsbeslut eller stämningar)
 • Uppfylla rättsliga förpliktelser, upprätta, värna om och skydda lagstadgade rättigheter
 • Legitima affärsintressen

Utlämnande av uppgifter

Gore är ett globalt företag som består av flera olika enheter världen över. För mer information, se förteckningen över Gores dotterbolag. För att underlätta Gores globala verksamhet kan personuppgifter behöva delas och överföras mellan Gores dotterbolag. Gores dotterbolag kan ta del av och använda dina personuppgifter i enlighet med denna Onlineintegritetspolicy för EU.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.  I normala fall lämnar vi ut de personuppgifter som vi samlar in till följande enheter och på följande sätt:

 • Gores dotterbolag. Eftersom vi är ett globalt företag så kan dina personuppgifter komma att delas med våra dotterbolag (dessa listas här). Dessa måste också följa denna Onlineintegritetspolicy för EU när de behandlar dina personuppgifter.
 • Tjänsteleverantörer. Vi kan komma att dela uppgifterna med tredjepartsleverantörer vars tjänster vi använder, t.ex. för webbhosting, dataanalys, IT-teknik, infrastruktur och säkerhet. Gentemot tredje part vars tjänster vi använder för att erbjuda kundservice, t.ex. för att kontakta dig via e-post eller telefon, marknadsundersökningar, genomförande av enkäter, betalningshantering, rådgivning, underhåll och andra liknande tjänster.
 • Reklam och marknadsföring som utförs av tredje part. Tredjepartsföretag som vi arbetar med för att visa onlinereklam som är mer relevant kan komma att samla in cookie-ID-nr, IP-adresser och annan identifieringsinformation samt även uppgifter om vilka sidor som du besöker på våra webbplatser och andra webbplatser. Detta för att de ska kunna visa reklam om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig när du besöker vår webbplats eller andra webbplatser.
 • Överlåtelse av företag. Vi kan lämna ut eller föra över information, inklusive personuppgifter, i händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan typ av avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive men ej begränsat till eventuella konkursförfaranden eller liknande händelser). Detta inkluderar eventuella due diligence-procedurer som utförs innan en sådan händelse, i den utsträckning det tillåts enligt lag.
 • Om lagen så kräverVi kan komma att lämna ut uppgifter om vi blir tvingade till det enligt lag (t.ex. till brottsbekämpande myndigheter, domstolar eller andra institutioner, t.ex. som svar på en stämning eller ett domstolsbeslut).
 • För att skydda våra rättigheterVi kan komma att lämna ut uppgifter i de fall då vi tror att det är nödvändigt för att bemöta fordringar som görs gentemot oss, eller för att uppfylla kraven i rättsprocesser (t.ex. stämningar eller domstolsbeslut), fullgöra eller förvalta våra avtal och villkor samt för att förebygga bedrägerier, utföra riskbedömningar, undersökningar och skydda rättigheter och egendomar som tillhör Gore. Vi kan även lämna ut uppgifter i syfte att skydda oss själva, kunder eller andra.
 • Anonymiserade och aggregerade data. Vi kan komma att lämna ut aggregerade eller avidentifierade uppgifter med tredje part för forskning, marknadsföring, analyser eller i andra syften. Kravet är att sådana uppgifter inte kan användas för att identifiera en viss individ.

Cookies, analyser och riktad reklam

Vi och våra tjänsteleverantörer använder cookies, pixlar och javascript samt andra spårningsmekanismer för att spåra information om hur du använder vår webbplats och tjänster. Vi kan komma att kombinera denna information med andra data, inklusive personuppgifter, som vi samlar in om dig. Vi kan även komma att samarbeta med reklamnätverk som drivs av tredje part, analysföretag, mätningstjänster och andra för att visa reklam på våra tjänster samt för att hantera vår marknadsföring på tredjepartswebbplatser, i mobilappar och på onlinetjänster. Du kan även läsa vår Cookiepolicy för mer information om hur vi använder cookies och arbetar med reklamnätverk tillhörande tredje part och analysleverantörer.

Anpassade annonser

På vissa av våra webbplatser, kan vi komma att samarbeta med reklamnätverk som drivs av tredje part, analysföretag, mätningstjänster och andra parter (hädanefter kallade ”reklamföretag” som ett samlingsnamn) för att visa reklam på våra webbplatser samt för att hantera vår marknadsföring på tredjepartswebbplatser, i mobilappar och på onlinetjänster. Vi och dessa reklamföretag som drivs av tredje part kan komma att använda cookies, pixeltaggar och andra verktyg för att samla in aktivitetsinformation på våra webbplatser (samt även på tredjepartswebbplatser och från tredjepartstjänster) samt även IP-adresser, enhets-ID, ID-nummer för cookies och reklam och annan identifieringsinformation, allmän platsinformation samt, med ditt samtycke, data om din enhets geografiska plats. Vi och dessa reklamföretag som drivs av tredje part använder denna information för att visa mer relevant reklam och innehåll för dig och för att utvärdera vilka resultat sådan reklam och sådant innehåller ger.

Läs vår Cookiepolicy för mer information om de tredje parter vi kan komma att samarbeta med för att visa riktad reklam. 

Direktmarknadsföring

Vi kan komma att skicka periodiska kampanjerbjudanden till dig via e-post. I de fall där lagen kräver samtycke till detta så kommer vi att begära det. Om du inte längre vill ta emot elektronisk kommunikation från Gore och/eller att Gore lämnar ut dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kan du kontakta oss för att dra tillbaka ditt samtycke. Om du vill avregistrera dig för att sluta att ta emot sådana kommunikationer, kan du göra det genom att följa anvisningarna för avregistrering som finns i e-postmeddelandet.  Om du avregistrerar dig för att sluta ta emot rekommendationer eller annan information som vi tror kan intressera dig så kan vi ändå fortsätta att skicka e-postmeddelanden till dig med administrativ information, till exempel rörande ditt konto eller några andra tjänster som du begärt eller tagit emot från oss.

Internationella överföringar

Som ett globalt företag kan vi komma att föra över – eller hantera eller lagra – dina personuppgifter till andra jurisdiktioner än den jurisdiktion där du bor, USA, Japan, Hongkong, Europeiska unionen och andra jurisdiktioner (alla dotterbolag finns listade här) där vi (eller våra tjänsteleverantörer) är verksamma. Vi kan även vara tvungna att lämna ut personuppgifter till brottsförebyggande myndigheter i ovanstående jurisdiktioner. Vissa av dessa jurisdiktioner, inklusive USA, kanske inte tillhandahåller en lika hög nivå av dataskydd som den jurisdiktion där du är bosatt. Vi vidtar åtgärder för att se till att dina personuppgifter skyddas av en lämplig säkerhetsnivå i den jurisdiktion där vi behandlar dem, inklusive via skriftliga villkor för databehandling och/eller dataöverföringsavtal.

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vi behandlar dina personuppgifter i en jurisdiktion som EU-kommissionen inte anser tillhandahåller en lämplig nivå av dataskydd (ett ”tredjeland”), kommer vi att implementera åtgärder för att skydda dina personuppgifter på ett lämpligt sätt, till exempel genom att upprätta standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (formuläret för dessa klausuler finns här) eller via någon annan åtgärd som godkänts av EU-kommissionen eftersom den anses ge ett fullgott skydd av personuppgifter när dessa överförs till ett tredje land.

Säkerhet

Vi har implementerat organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda de personuppgifter som är under vår kontroll från icke auktoriserad åtkomst, användning eller otillåtet utlämnande. Men även om de skyddsåtgärder som vi använder rutinmässigt granskas och uppdateras så går det inte att garantera att dataöverföringar och datalagringssystemen är helt säkra.

Bevarande

Som en tumregel så bevarar vi dina personuppgifter under den tid som vi anser nödvändig för att uppfylla de ändamål som framgår av denna Onlineintegritetspolicy för EU. De bevaras tills dessa ändamål har upphört att existera, såvida inte en längre lagringstid krävs eller medges enligt lag. Lagringstiden beror på typen av uppgifter och av vilket skäl vi samlade in dem. Till exempel så bevarar vi normalt arkiv med personuppgifter som rör teknisk support och kundtjänstärenden i sju år, om inte lagen föreskriver en längre eller kortare lagringstid, krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, för att lösa dispyter, föra ett korrekt verksamhetsregister samt fullfölja våra avtal, förehavanden eller på annat sätt krävs i ett specifikt syfte enligt tillämplig lag.

Dina valmöjligheter och rättigheter

Vi vidtar åtgärder för att bibehålla korrekta och fullständiga personuppgifter om dig. För att kunna göra detta ber vi dig meddela oss om förändringar i dina personliga förhållanden (t.ex. adressändringar) för att vi ska kunna uppdatera våra register. I enlighet med de bestämmelser som fastställs enligt gällande lag har du följande rättigheter vad gäller vår behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång. Om du begär det, bekräftar vi om vi behandlar personuppgifter om dig och, om så krävs, lämnar ut en kopia av dessa personuppgifter (tillsammans med vissa andra detaljer). Om du behöver flera kopior så kan vi behöva debitera dig en skälig avgift för dessa.
 • Rätt till rättelse i personregister. Om de personuppgifter som vi lagrar om dig är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära att de ska rättas.  Om du har rätt att få dina uppgifter korrigerade och vi har delat dina personuppgifter med andra, kommer vi att underrätta dem om rättelsen, om så är möjligt. Om du begär det, kommer vi även att tala om för dig – i de fall där det är möjligt och lagligt att göra detta – vem vi har delat dina personuppgifter med för att du ska kunna kontakta dem direkt.
 • Rätt till radering. Under vissa omständigheter kan du be oss radera eller ta bort dina personuppgifter, till exempel, i de fall där vi inte längre behöver dem eller om du drar tillbaka ditt samtycke (i tillämpliga fall). Om du har rätt att få dina uppgifter raderade och vi har delat dina personuppgifter med andra, kommer vi att underrätta dem om raderingen, om så är möjligt.  Om du begär det, kommer vi även att tala om för dig – i de fall där det är möjligt och lagligt att göra detta – vem vi har delat dina personuppgifter med för att du ska kunna kontakta dem direkt.
 • Rätt till begränsning av behandling. Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, till exempel i de fall där du ifrågasätter personuppgifternas korrekthet eller du motsätter dig användningen av dem eller den angivna rättsliga grunden. Om du har rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna och vi har delat dina personuppgifter med andra, kommer vi att underrätta dem om begränsningen, om så är möjligt. Om du begär det, kommer vi även att tala om för dig – i de fall där det är möjligt och lagligt för oss att göra detta – vem vi har delat dina personuppgifter med för att du ska kunna kontakta dem direkt.
 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som vi har erhållit om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att återanvända uppgifterna någon annanstans eller att be oss överföra dessa uppgifter till den tredje part som du anger.
 • Rätt att göra invändningar. Du kan begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter och vi kommer att göra det (i) i den utsträckning som vi förlitar oss på våra berättigade intressen för att använda dina personuppgifter, varvid du har rätt att göra invändningar mot en sådan användning, om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för användningen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi behöver behandla uppgifterna för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, och (ii) i de fall där vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyften.
 • Dina rättigheter vad gäller automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som grundas på automatiserad behandling, om det får rättsliga följder för dig eller något annat som i betydande grad påverkar dig, om det inte krävs för att du ska kunna ingå ett avtal med oss eller fullfölja ett sådant avtal.
 • Rätt att dra tillbaka ditt samtycke. I de fall där dina personuppgifter behandlas efter att du givit uttryckligt samtycke till detta, har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.
 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot gällande lag. 

Observera att vissa av dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel i de fall där vi har ett intresse som väger tyngre eller en rättslig förpliktelse att fortsätta att behandla uppgifterna. Kontakta oss genom att följa anvisningarna under delen ”Kontakta oss” nedan om du vill hävda några av dina rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter.

Webbplatser från tredje part

Denna Onlineintegritetspolicy för EU tar inte upp, och vi ansvarar inte för, tredje parts sekretessprocedurer, hur dessa samlar in information, vilka uppgifter de samlar in eller andra aktiviteter eller metoder som används av tredje part. Förekomsten av en länk till sådan webbplats på vår webbplats innebär inte att vi eller våra dotterbolag rekommenderar den.

I vissa fall tillåter vi att du använder betalningstjänster från tredje part för att genomföra betalningar. Om du vill betala via en betalningstjänst omdirigeras du till en webbplats som administreras av betalningstjänsten, inte av oss. Information som du lämnar på denna sida ska följa betalningstjänstens integritetspolicy, inte denna Onlineintegritetspolicy för EU. Vi har inte kontroll över eller kan inte hållas ansvariga för hur en betalningstjänst använder information som samlats in via betalningstjänstens sida.

Minderårigas användning av webbplatsen

Våra webbplatser riktar sig inte till personer under sexton (16) år och vi ber dessa personer att inte lämna ut personuppgifter till oss. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga personer som är under 16 år. Om du har skäl att tro att en minderårig person under 16 år har lämnat ut personuppgifter via webbplatserna, utan en förälders eller vårdnadshavares samtycke, så ska du kontakta oss på DataPrivacyOffice@wlgore.com.

Ändringar i denna Onlineintegritetspolicy för EU

Vi kan komma att ändra denna Onlineintegritetspolicy för EU från tid till annan för att återspegla förändringar. Vi kommer att avisera om dessa ändringar genom att lägga ut den nya versionen av denna Onlineintegritetspolicy för EU (och det nya giltighetsdatumet) på denna webbplats. I de fall där vi gör väsentliga ändringar som påverkar det sätt som vi behandlar dina personuppgifter på, kommer vi att försöka underrätta dig om detta i förväg genom att lägga ut en avisering på startsidan eller genom att skicka dig ett direktmeddelande. Vi uppmanar att regelbundet gå in på webbplatsen och läsa denna Onlineintegritetspolicy för EU för att skapa dig en förståelse över hur Gore skyddar dina personuppgifter.  När den börjar gälla så kommer den reviderade versionen av vår Onlineintegritetspolicy för EU att gälla för dig och dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har frågor gällande denna Onlineintegritetspolicy för EU får du gärna kontakta vårt dataskyddsombud för EU via e-post på: DataPrivacyOffice@wlgore.com.